Image Alt

Lekcija 1

Šta je akademski integritet?

Šta je akademski integritet?

Riječ integritet potiče od latinske riječi integritas, a označava potpunost, nedjeljivost, cjelovitost, kao i lično poštenje, nezavisnost, ispravnost i neporočnost, te privrženost određenim vrijednostima i ponašanju. Akademski integritet je etički kodeks u skladu sa kojim treba da se ponašaju pripadnici akademske zajednice. Kada počnete da studirate na Univerzitetu, važno je ne samo da budete uspješni u svojim studijama, već i da Vaš uspjeh zasnujete na poštenju, čuvajući akademski integritet. Da biste u tome uspjeli, potrebno je da naučite i primijenite osnovne vrijednosti akademskog integriteta. Međunarodni centar za akademski integritet definiše ovaj pojam kroz šest osnovnih vrijednosti: ISKRENOST, POVJERENJE, POŠTENJE, POŠTOVANJE, ODGOVORNOST I HRABROST. Akademski integritet se odnosi na sve članove akademske zajednice: akademsko osoblje, studente, administrativno osoblje.

U ovom kursu, dobićete odgovore na pitanja šta je akademski integritet i zašto je toliko važan na univerzitetu, te kako Vi kao student možete da se ponašate u skladu sa akademskim integritetom. Nadamo se da ćete na kraju kursa ne samo znati da odgovorite na ta pitanja, već da ćete i sami prihvatiti te vrijednosti kao osnovu za nastavak Vaših studija.

01
Šta je akademski integritet?