Image Alt

Lekcija 2

Kršenje akademskog integriteta

Šta ne bi trebalo da uradite?

Postoje različiti vidovi akademskog nepoštovanja i kršenja akademskog integriteta kojih bi trebalo da se čuvate i koji mogu da dovedu do različitih sankcija. Na Univerzitetu, između ostalog, nije prihvatljivo da se:

  • Tuđi rad predstavi kao svoj
  • Nešto predstavi na neistinit način (na primjer, da se falsifikuju podaci)
  • Da se na nedozvoljen način sarađuje sa drugim studentima, da se daje i prima više pomoći nego što je to dozvoljeno
  • Da se vara na ispitima

Anketa koja je sprovedena među studentima u Crnoj Gori pred izradu ovog kursa je pokazala da studenti smatraju da su najgore vrste akademskog nepoštenja kupovina i prodaja diploma i ispita, kupovina seminarskih i diplomskih radova, predavanje tuđeg rada kao svog i korišćenje bubica na ispitima.

02
Kršenje akademskog integriteta