Image Alt

Lekcija 3

Šta se dešava kada se utvrde greške?

Akademski integritet uključuje razvoj vrlina i pozitivnog ponašanja članova akademske zajednice, ali i efikasno i korektno otkrivanje i kažnjavanje neprihvatljivog ponašanja. Povrede Kodeksa o akademskom integritetu se sankcionišu različitim mjerama prema opštem aktu visokoškolske ustanove. U filmu ćete saznati više o tome šta se dešava kada se utvrde greške.

03
Šta se dešava kada se utvrde greške?