Image Alt

Lekcija 4

Savjeti studentima

Kada počnete da studirate na Univerzitetu, postajete član akademske zajednice. Krajnji cilj rada svakog člana akademske zajednice je da kroz učenje, predavanje i bavljenje naučnom djelatnošću radi za dobrobit društva u cjelini. Da bi to moglo da se ostvari, neophodno je da se postupa po pravilima akademskog integriteta, poštujući etičke vrijednosti i standarde akademske zajednice.

Varanjem na ispitima, kupovanjem seminarskih radova, plagiranjem i falsifikatima, studenti varaju samo sebe: to je Vaše obrazovanje i Vaša budućnost – ne uskraćujte je sebi!

Zašto neki studenti plagiraju?

U anketi koja je sprovedena pred pisanje ovog kursa, studenti na univerzitetima u Crnoj Gori su se usaglasili da su lijenost, pritisak da se ispit položi po cijenu bilo čega, manjak interesovanja za predmet, manjak vremena, te nedovoljno znanje o akademskom pisanju najčešći razlozi za plagijarizam. Dobra organizacija i rad na vrijeme će Vam ostaviti mogućnost da se obratite Vašim profesorima i saradnicima za pomoć ukoliko Vam nešto nije jasno.

04
Savjeti studentima