Image Alt

Dobrodošli

Dobro došli na kurseve Akademski integritet 1 i Akademski integritet 2.

Kurs Akademski integritet 1 namijenjen je studentima na samom početku studija. Tokom kursa se govori o tome šta je akademski integritet, šta se očekuje od studenata, koje ponašanje nije u skladu sa akademskim integritetom, te se studentima daju korisni savjeti.

Kurs Akademski integritet 2 namijenjen je studentima koji počinju da pišu svoje prve pisane radove. Mnogi vidovi akademskog integriteta tiču se pisanja seminarskih, diplomskih i naučnih radova. Tokom kursa Akademski integritet 2 studenti se mogu upoznati sa osnovnim karakteristikama akademskog pisanja, pravilnog pozivanja na literaturu kroz citat, parafrazu i rezime, kako bi se izbjegao plagijarizam i drugi oblici kršenja akademskog integriteta.