Dobrodošli!

Šta je akademski integritet?

Akademski integritet je etički kodeks u skladu sa kojim treba da se ponašaju pripadnici akademske zajednice. Kada počnete da studirate na univerzitetu, važno je ne samo da budete uspješni u svojim studijama, već i da Vaš uspjeh zasnujete na poštenju čuvajući akademski integritet.

Akademski
integritet 1

Ovaj kurs je namijenjen studentima
na samom početku studija.

Akademski
integritet 2

Ovaj kurs je namijenjen studentima koji
počinju da pišu svoje prve pisane radove.

Dokumenta

Osnove za kodeks o akademskom integritetu.pdf

BG7_5992

Kontakt

Info

Adresa : Podgorica, Cetinjska 4

Kontakt : office@qas.ucg.ac.me

Ovaj kurs je razvijen uz pomoć sredstava zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Crnoj Gori”, koji je trajao od juna 2016. do maja 2019.

Ovaj kurs je razvijen uz pomoć sredstava zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope. Mišljenja i stavovi izraženi u ovim materijalima ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije i Savjeta Evrope.

Funded-EU-and-COE-Implemented-COE-fil-black-and-white-en